Category: Marketing

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “การวางซั้งกอ สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูท้องทะเลไทย” ในพื้นที่จังหวัดที่สงขลา เติมความสมบูรณ์และฟื้นฟูท้องทะเลอ่าวไทย ส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา...

Read More

กฟผ. เข้มปิดให้บริการเที่ยวเขื่อนทั่วประเทศจนถึงสิ้นเมษายนนี้ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

กฟผ. งดการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและปิดให้บริการจุดท่องเที่ยวของเขื่อน กฟผ. ทั่วประเทศ...

Read More

กฟผ. เหมืองแม่เมาะ รับรางวัล CSR-DPIM 10 ปีซ้อน มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์อย่างยั่งยืน

กฟผ. เหมืองแม่เมาะ รับรางวัล CSR-DPIM จาก กพร....

Read More

การเคหะแห่งชาติได้ฤกษ์เปิดตัวโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง/ร่มเกล้า) “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ บ้านในฝันของผู้มีรายได้น้อย”

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง/ร่มเกล้า) โดยมี พลเอก ประยุทธ์...

Read More

กฟผ. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19 พร้อมพัฒนาระบบไฟฟ้า ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ป้องกัน COVID-19 ให้โรงพยาบาล...

Read More

Mercedes-Benz เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ ร่วมกับ กฟผ. มุ่งสร้างอากาศที่ดีและสะอาดให้กับคนไทย

Mercedes-Benz รวมพลัง กฟผ. สานต่อความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า...

Read More

เซ็นทรัลพัฒนา ยืนหยัดองค์กรยั่งยืนระดับโลก จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร หนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Central Pattana Journey to Zero” 

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดการขยะอย่าง...

Read More

จังหวัดอุบลราชธานี และ กฟผ. ร่วมฟื้นฟูท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจ ดันโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และเป็น Landmark แห่งใหม่ของจังหวัด

วันที่ (29 มีนาคม 2564)ที่ผ่านมา นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย...

Read More

SCGP ขยายการลงทุน วีซี่ แพ็คเกจิ้ง รับดีมานด์ขยายตัว  เพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์กว่า 347 ล้านชิ้นต่อปี คาดแล้วเสร็จสิ้นปีนี้  

SCGP รุกเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ใน วีซี่ แพ็คเกจิ้ง อีกร้อยละ...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด