Category: Government

พก. ร่วมเปิดบ้าน “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” One stop service เพื่อคนพิการเข้าถึงในระดับพื้นที่

วันนี้ (13 ม.ค. 63) เวลา 08.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมในพิธีเปิดบ้าน...

Read More

วช.นำวิจัยและนวัตกรรมเสริมศักยภาพสินค้า GI สัปปะรดห้วยมุ่น แบบครบวงจร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์...

Read More

พม. มอบของขวัญปีใหม่ สุขใจไปกับ พส. 2563 พร้อมปล่อยขบวนรถเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกว่า 3,000 ครอบครัว

นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

วช.ร่วมกับ ม.มหิดล ม.จุฬาฯ และ สธ. มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด