Category: Government

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ มอบนโยบาย และรับฟังข้อเสนอแนะในการทำงาน มุ่งหวังงานสำเร็จเกิดผล ประชาชนมีความสุข

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น.                                                          ...

Read More

อธิบดี พช. เชิญหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2563

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน...

Read More

อธิบดี พช. เร่งช่วยเหลือสตรีที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน...

Read More

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์...

Read More

กคช.เร่งขับเคลื่อนโครงการ PPP อย่างต่อเนื่อง การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินโครงการ PPP เพื่อดึงภาคเอกชนมาร่วมลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 4 โครงการ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่า การเคหะแห่งชาติตอบสนองนโยบายรัฐบาล...

Read More

อธิบดี พก. พูดคุย “น้องต๊อด” เร่งหาสถานที่ฝึกงาน แนะปรับหลักสูตรใหม่รองรับสาขาเครื่องยนต์ ในหน่วยงาน พก. พร้อมประสานภาคเอกชนจ่อรับฝึกงานสาขาช่างยนต์

วันนี้ (24 ก.ย. 62) เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...

Read More

ผส. จับมือ ม.เกษมบัณฑิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แลกเปลี่ยนความร่วมมือการวิจัยและการบริการวิชาการ

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วย...

Read More

ผส. จัดงานตลาดนัดคลังปัญญาผู้สูงอายุ ยกระดับสร้างอาชีพผู้สูงอายุให้มีรายได้

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์...

Read More
Loading

bebe

ข่าวล่าสุด