Category: Government

กคช. ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เคียงข้างประชาชนร่วมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน โดยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน...

Read More

กรมการค้าภายใน เผยสำรวจล่าสุด ภาคเอกชน และประชาชนส่วนใหญ่ ขานรับมาตรการยาและเวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาล

 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลยา เวชภัณฑ์...

Read More

กรมการพัฒนาชุมชนประสานเครือข่ายรับมือโควิด-19 ส่งวิทยากรให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อทุกพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแจกกว่า 6 แสนชิ้น พร้อมพลิกวิกฤติเป็นโอกาสผลิตเพื่อใช้เองและจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย...

Read More

อธิบดี พช. ลงใต้เอามื้อสามัคคี ดินแดนแห่งการเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ในบริบทภาคใต้

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร...

Read More

อธิบดี พช.แนะแนวทางการพัฒนาชุมชนในทศวรรษ 2020 ยุค Digital Disruption ย้ำหากยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ภายใต้หลักการที่ทุกคนสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองให้ได้ ยุค Digital Disruption ก็ทำอะไรเราไม่ได้

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ...

Read More

อธิบดี พช.ตีกลองสะบัดชัยชวนชื่นชมผ้าถิ่นไทยงาม ในงาน”ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด