Category: Education / public health

อว. พร้อม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จัด “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า” ลุยขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่จังหวัด

วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก...

Read More

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่ข้อหนึ่งคือ...

Read More

ดร.เอนก รัฐมนตรีอุดมศึกษาฯ ลุยลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมในการดูแลผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

วันที่ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 16.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

Read More

“รักตัว รักษ์ไทย” สงกรานต์ปี 2563 นี้ อาชีวศึกษา สนับสนุนคนไทย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

 โดยการนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ผ้าไหว้สงกรานต์ไทย แทนความรักความห่วงใย...

Read More

วิทยาลัยดุสิตธานีขออนุญาตส่งข่าว วิทยาลัยดุสิตธานี “ตระหนักถึงความปลอดภัย”

ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และสังคมส่วนรวม วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ ...

Read More

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต รับนักศึกษาใหม่ตรี-โท ปี 63  ส่งคลิป 5 นาที แสดงความสามารถ

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยดนตรี...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด