All

Latest

อธิบดี พช.แนะแนวทางการพัฒนาชุมชนในทศวรรษ 2020 ยุค Digital Disruption ย้ำหากยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ภายใต้หลักการที่ทุกคนสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองให้ได้ ยุค Digital Disruption ก็ทำอะไรเราไม่ได้

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ...

All

Top Rated

โอปอล์ ควงน้องอลิน-อลัน รับพรีเซ็นเตอร์ ยาน้ำสมุนไพรแก้ไอ แก้หวัดสำหรับเด็ก ตรามิสเตอร์เฮิร์บ จากอ้วยอันโอสถ เผยอุ่นใจเพราะผลิตจากสมุนไพรแท้ 100%

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด โดยสองผู้บริหารทายาทรุ่นที่3 นิชา สมบูรณ์เวชชการ กรรมการผู้จัดการ...

อธิบดี พช.แนะแนวทางการพัฒนาชุมชนในทศวรรษ 2020 ยุค Digital Disruption ย้ำหากยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ภายใต้หลักการที่ทุกคนสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองให้ได้ ยุค Digital Disruption ก็ทำอะไรเราไม่ได้

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ...

Read More

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดตัว ๗ ชุมชนสืบไทย ยกระดับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ                                                         นายชาย...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด