All

Latest

พม. เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านการค้ามนุษย์ 4 ภาษา ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์...

All

Latest

พม. เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านการค้ามนุษย์ 4 ภาษา ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์...

พม. เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านการค้ามนุษย์ 4 ภาษา ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

อาเซียนรวมใจ สานพลังความร่วมมือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พัฒนาแร่ธาตุอาเซียน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่เพื่อความยั่งยืน

สมาชิกแร่ธาตุอาเซียน พร้อมพันธมิตรจาก จีน ญี่ปุ่น เกาหลี...

Read More

ไทยเจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่ ประชุมความร่วมมือ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านแร่ธาตุของอาเซียน

เริ่มเปิดงานการประชุมระดับอาเซียนแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่...

Read More

แอกซ่าผนึกกำลังกับฟอร์ท สมาร์ท มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรีแก่ผู้ใช้บริการตู้บุญเติม

นางหทัยนันท์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด